Diagnostický systém

„Posúvame sa ďalej v oblasti vibrodiagnostiky, vybavenie najmodernejšou technikou je pre nás prioritou.“
adash_1:1

Vibrometer ADASH

Zakúpenie diagnostického systému od firmy Adash ponúka rozšírenie znalostí, možností, rozsahu a kvality snímaných parametrov v oblasti vibračnej diagnostiky, monitorovania stavu a prediktívnej údržby točivých strojov a následné umožňuje vysoko odborné vyhodnocovanie nameraných údajov, sledovanie trendu vibrácií točivých strojov a analýzu príčin, ktoré uvedené stavy spôsobujú. Vybavenie najmodernejšou technikou v oblasti vibrodiagnostiky rozširuje znalosti a odbornosti obslužného personálu.

Špecifikácia vibrodiagnostiky

› Analyzátor vibrácií

› Balancer

› Záznamník signálu RAW

› Termovízna kamera

› Autodetekcia porúch stroja

› Zberač údajov trasy

› Analyzátor zvuku

› Analýza podpisu prúdu motora

› Prevádzkové tvary vychýlenia

› Ultrazvukový detektor

› Beh hore – Dobeh

› Monitorovanie mazania

› Stetoskop

A4400-VA4-angle-retina
Viac špecifikácií nájdete tu: