Ľudia

Za všetkými úspechmi spoločnosti ENSECO, a. s., stoja naši ľudia

So zvyšujúcou sa náročnosťou našich projektov rastie aj odbornosť našich ľudí. V súčasnosti dokážeme zabezpečiť subdodávateľské úkony vlastnými kapacitami. O zvyšovanie odbornosti sa staráme pravidelným preškoľovaním našich zamestnancov.

Na čele spoločnosti ENSECO, a. s., stoja

Ing. Vladimír Práznovský

 

generálny riaditeľ

 

 

„Želám si, aby sme boli naďalej spoločnosťou, o ktorej ľudia hovoria: Na týchto sa môžeš obrátiť, tí to vedia a spravia dobre.“

Stál pri vzniku spoločnosti ENSECO, a. s., a bol súčasťou úzko špecializovanej skupiny na uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky, a to najmä na 1. a 2. bloku v Mochovciach.

 

Po splnení tohto cieľa ostal pracovať v sektore jadrovej energetiky, riadil všetky veľké projekty spoločnosti a sám sa podieľal na ich dokončení.

 

V jadrovej energetike vidí budúcnosť. Tvorba koncepčných riešení a riešenie problémov sú jeho doménou, srdcovou záležitosťou je samotné spúšťanie, oživovanie jadrovej elektrárne. Aj preto ho najčastejšie stretneme priamo v lokalite jadrovej elektrárne.

Ing. Jozef Guba

 

riaditeľ úseku technickej prípravy a realizácie

 

 

„Našou silnou stránkou sú ľudia, na ktorých stojí všetka technická aj inžinierska činnosť.“

V jadrovej energetike pracuje nepretržite. Riadil výstavbu 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach v pozícii námestníka riaditeľa. V ENSECO, a. s., prevzal vedenie úseku technickej prípravy a realizácie.

 

Je pyšný na to, že sa spoločnosť vyvinula na jedného z najväčších dodávateľov služieb v oblasti jadrovej energetiky na Slovensku. Jeho cieľom je ďalej toto portfólio služieb rozširovať.

 

V komplexných činnostiach vidí budúcnosť celej firmy a zodpovedá za rozširovanie strojárskych montážnych služieb, vďaka ktorým sa firma posunula na vyšší level poskytovania servisu zákazníkom.

Ing. Jozef Valach

 

riaditeľ úseku obchodu a ekonomiky

 

 

„ENSECO má kapacitu uspieť aj v iných, ako v jadrových projektoch. Všetko nové, neznáme, malé i veľké nás posúva ďalej.“

Ako riaditeľ jadrovej elektrárne v Mochovciach prešiel etapou výstavby aj uvedenia do prevádzky 1. a 2. bloku. Stál pri zrode myšlienky založiť ENSECO, a. s.

 

Jadrová energetika sa stala každodennou súčasťou jeho života. Tvrdí, že keď jadrovú elektráreň uvidíte zvnútra, fascinuje vás a stane sa pre vás výzvou a celoživotným partnerom.

 

Dnes riadi v ENSECO, a. s., obchodný a ekonomický úsek, dozerá na zdravý finančný chod spoločnosti.

Na čele jednotlivých odborov máme spoľahlivý tím manažérov

Ing. Michal Hanes
Riadenie a technická kontrola kvality

 

Ing. Branislav Havlik
Systém integrovaného manažérstva a správa registratúrneho strediska, manažér environmentu

 

Ing. Michal Hrdina
Obchod a zmluvné vzťahy

 

Ing. Monika Hrušovská
Ekonomika a ľudské vzťahy

 

Ing. Vladimír Kaliský
Spúšťanie a koordinácia

Ing. Peter Malík
Technická príprava a realizácia technologickej časti

 

Ing. Peter Matula
Inžiniering

 

Ing. Eduard Sivák
Technická príprava a realizácia v elektrotechnickej časti

 

Ing. Roman Soubusta
Výroba a montáž