Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ENSECO, a. s. spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a čl. 14  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Cieľom tohto vyhlásenia je informovať dotknuté osoby:

  • kto spracúva osobné údaje,
  • aké osobné údaje dotknutých osôb spracúvame,
  • na aký účel a na akom právnom základe alebo oprávnenom záujme spracúvame získané osobné údaje,
  • aké práva majú dotknuté osoby.

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

Stiahnuť dokument PDF

Uplatnenie práv

Dotknutá osoba môže svoje právo uplatniť na základe žiadosti dotknutej osoby zaslanej na e-mailovú adresu: gdpr@enseco.sk

alebo poštovú adresu: ENSECO, a. s. Hollého 10/1499, 949 01 Nitra

alebo poštovú adresu: ENSECO, a. s., P.O.BOX 10, 935 39 Mochovce.

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Stiahnuť dokument PDF

Uchádzači o zamestnanie

Každý uchádzač o zamestnanie poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Stiahnuť dokument PDF