Projektové riadenie

„Vieme nielen vypracovať projekt, ale aj zabezpečiť, namontovať, skontrolovať a oživiť celý systém.“

Projektové riadenie uplatňujeme pre všetky druhy zákaziek od jednoduchých dodávok až po zložité EPC kontrakty. Manažéri projektov úzko spolupracujú a sú podporovaní vedením spoločnosti. Pri medzinárodných projektoch sú samozrejmosťou odborníci, ktorí ovládajú anglický jazyk.

V rámci projektového riadenia zákaziek:

 

  • stanovíme kvalitnú dočasnú organizačnú štruktúru a pracovný tím,
  • plánujeme a riadime činnosti s využitím programu Primavera,
  • plánujeme kritickú cestu projektu,
  • monitorujeme a hodnotíme postup projektu,
  • kontrolujeme kvalitu,
  • kontrolujeme náklady,
  • robíme administráciu a reporting.

268 enseco