Propagačné materiály

Materiály pre správne používanie značky ENSECO

Materiály použité v inzercií

Inzerát je pripravený v rozmere 230 x 290 mm. Spadavky sú nastavené na 3 mm. Inzerát je pripravený do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

Inzerát je pripravený v rozmere 238 x 91 mm. Spadavky sú nastavené na 3 mm. Inzerát je pripravený do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

Inzerát je pripravený v rozmere 131 x 33 mm. Spadavky sú nastavené na 3 mm. Inzerát je pripravený do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

Propagačné materiály

Brožúra: Služby ENSECO

Cieľ brožúry “Služby ENSECO” je podať informácie o rozsahu služieb, ktoré naša spoločnosť ponúka. Obsah vychádza z obsahu webovej stránky, je však značne zjednodušený. Brožúra je vypracovaná v dvoch jazykoch: slovenskom a anglickom. Každá verzia má potom možnosť listovania po stranách alebo po hárkoch.

 

Brožúra je navrhnutá v rozmere, ktorý je možné tlačiť aj v najnižších nákladoch na digitálnej tlači na papierové médium SRA3+ (320 x 460 mm). Rozmer strany je 210 x 146 mm. Brožúra nie je pripravená vo forme pre tlač. 

Slovenčina v10 /strany (.PDF)

Slovenčina v11 /hárky (.PDF)

Angličtina v12 /strany (.PDF)

Angličtina v12 /hárky (.PDF)

Brožúra: ENSECO

Brožúra ENSECO je navrhnutá v rozmere, ktorý je možné tlačiť aj v najnižších nákladoch na digitálnej tlači na papierové médium SRA3+ (320 x 460 mm). Rozmer strany je 210 x 146 mm. Brožúra je pripravená do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50. 

 

Verzie pripravené pre tlač:

Angličtina, CMYK, Fogra39 .PDF

Slovenčina, CMYK, Fogra39 .PDF

 

Verzie pre používanie na webe:

Angličtina v08 /strany (.PDF)

Angličtina v09 / hárky (.PDF)

Slovenčina v09 / strany (.PDF)

Slovensčina v09 / hárky (.PDF)