KLIMAK, s. r. o.

(2018 – trvá) Realizácia napájania klimatizačných jednotiek – Mochovce


SES BOHEMIA ENGINEERING, a. s., Česká republika

(2018) Zváranie káblových nosných systémov, Jadrová elektráreň – Mochovce


UNI-MONT, montážne práce s. r. o.

(2018) Úprava príslušenstva turbín pri odstávke EBO3 – zváračské práce – Jaslovské Bohunice


Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.

(2018) Prenos signálov z CRCS do DISE a ORACLE – Mochovce


ZAT, a. s., Česká republika

(2017 – trvá) Modernizácia a inovácia bezpečnostných systémov, Jadrová elektráreň Mochovce – Mochovce


INŽINIERSKE STAVBY, a. s.

(2010 – 2015) Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne – elektročasť stavebných objektov – Mochovce


VÚEZ, a. s.

(2003) Úprava vzduchotechnického systému blokovej dozorne na 1. a 2. bloku – spracovanie realizačného projektu a realizácia – Mochovce


Ing. Peter Čarný – ABmerit s. r. o.

(2010) Dobudovanie siete prenosu dát do novovybudovaného HRS IPR RSE 925 05 – Mochovce


ENERGOMONT s. r. o.

(2004) Zberný systém kyseliny boritej v boxe parogenerátora 1. a 2. bloku (dokumentácia, funkčná skúška) – Mochovce


(2004) Technická pomoc na akcii Havarijné doplňovanie a odvod zvyškového tepla v rozsahu dokumentácia PKV a KV – Mochovce


SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s. r. o.

(2011) HW a SW prostredie pre prenosy hodnôt technologických parametrov IPR 464 00 – Mochovce


(2010 – 2012) Výmena hornej úrovne riadiaceho a informačného systému pre vzduchotechniku a pomocné systémy 1. a 2. bloku IPR EMO 25 100 – Realizácia diela pre 1. blok – Mochovce


Jadrová vyraďovacia spoločnosť a. s.

(2007) IPR JAV02011 – Kompresorová stanica – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava elektrických systémov V-1 – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava rozvodne 110 kV DPS 822.2, pole č. 5, 6 a oprava štrkového lôžka v rozvodni 220 kW II. bloku – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava elektrických ochrán v siedmich poliach r110 kV JE V1 – Jaslovské Bohunice


SIEMENS s. r. o.

(2016 – 2018) Prenos signálov BIS, doplnenie dátového modelu BIS, skúšky pre 1. a 2. blok, Jadrová elektráreň Mochovce – Mochovce


(2006) Automatiky primárneho a sekundárneho okruhu na 4. bloku, 3. systém a 3. bloku – 2. systém JE V2 – Jaslovské Bohunice


(2006) Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE – Jaslovské Bohunice


(2005 – 2006) Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE – Mochovce


(2005) Zámena automatík primárneho a sekundárneho okruhu na 3. bloku JE V2 – Jaslovské Bohunice


Scroll to Top