IT služby

„Váš projekt zastrešíme aj z hľadiska informačných technológií.“

Služby v rámci informačných technológií zakončia celý proces našej práce na vašej zákazke. Na základe požiadaviek vášho projektu vypracujeme vo vlastnej réžii príslušné aplikácie alebo systémy. Ponúkame tiež naše skúsenosti s operačnými a databázovými systémami, ako aj poradenstvo a asistenciu pri hľadaní vhodných riešení. Tieto služby poskytujeme aj samostatne.

Programátorské činnosti sú bodkou za vývojom a montážou objednanej technológie, sprevádzajú jej uvedenie do života a zároveň pomáhajú riadiť všetky jej funkčné procesy. Ako zákazník určite oceníte, že IT časť vášho projektu spracuje rovnaká firma, ktorá ho naplánovala, namontovala, overila a spustila. Nespornou výhodou je tiež šetrenie času a efektívnejšie riešenie úloh.

IT programátorské činnosti zahŕňajú

 • vizualizáciu a riadenie technologických procesov prostredníctvom aplikácie WinCCOA (Windows, Linux),
 • vývoj softvérových aplikácií na mieru (Windows, Linux),
 • webové aplikácie,
 • aplikácie v jazyku JAVA,
 • návrh a realizáciu databázových systémov ORACLE, MySQL (Windows, Linux),
 • inštaláciu a konfiguráciu pracovných staníc a serverov (Windows, Linux),
 • programovanie PLC automatov.

Zabezpečíme pre vás tiež

 • návrh firemných sietí, a to návrh LAN/WAN hardvérového zostavenia sietí, návrh logického členenia LAN/WAN sietí,
 • návrh a konfiguráciu serverov pre spoločnosti, návrh a realizáciu softvérových konfigurácií serverov, nasadenie doménovej správy, mail serverov, atď.,
 • správu informačných systémov,
 • dodávku hardvéru podľa požiadaviek zákazníka.
Scroll to Top