Technická kontrola kvality projektu

„Overenie kvality materiálu, odvedenej práce a jej zdokumentovanie vieme zabezpečiť aj na medzinárodnej úrovni.“

Realizácia, dokumentácia, dozor

Zabezpečíme kontrolu vykonanej práce aj dodaného materiálu tak, aby ste vo výsledku videli kvalitne realizovaný projekt alebo spracovanú technológiu. Okrem poskytnutého dozoru nad prácami a ich kontrolou spracujeme potrebnú kompletnú dokumentáciu kvality; počnúc plánmi kontrol a skúšok, WPS, WPQR, až po plány kvality vybraných zariadení a sprievodnú technickú dokumentáciu. V rámci komplexnosti služieb v oblasti kontroly kvality sme oprávnení na základe certifikátov revíznych technikov vykonávať dozor nad výrobou a montážou tlakových a plynových zariadení, a vykonávať ich tlakové skúšky a revízie. Služby poskytujeme v rámci aj mimo krajín EÚ. Vždy tak, aby zodpovedali normám a legislatíve danej krajiny.

Kvalifikované zváračské práce

Oblasť zvárania je jednou z našich nosných služieb. Prispôsobíme sa normám na národnej, medzinárodnej aj európskej úrovni. Zabezpečíme nielen kvalifikované zváračské práce, ale aj kompletnú zvarovú dokumentáciu, koordináciu zváracích prác a dozor nad nimi. Vykonáme potrebné skúšky zvarových spojov a vyrábaných zariadení či konštrukcií. Portfólio zváračskej činnosti ponúkame ako súčasť balíka služieb, ale aj ako samostatnú službu.

fotografia od: Milo Zmrzly

PMI vlastným spektrometrom

Na účely PMI (pozitívnej materiálovej identifikácie) sme zaobstarali vlastný mobilný optický emisný spektrometer – prenosný laboratórny prístroj, ktorý slúži na rýchle a presné zatriedenie materiálov a na presnú analýzu chemického zloženia kovových materiálov priamo v prevádzkových podmienkach. Tento spektrometer má najkvalitnejší optický systém ZEISS s výbornou rozlišovacou schopnosťou, preto meria jednotlivé prvky veľmi presne. Naši pracovníci sú na jeho obsluhu špeciálne vyškolení.

Analýza vibrácií, termálne zobrazovanie a ultrazvukové merania vlastným zariadením

Na účely technickej kontroly kvality dokončených projektov, najmä pri skúškach točivých strojov, zariadení a ložísk, naši pracovníci vykonávajú presne a rýchlo analýzy vibrácií, termovíziu a ultrazvukové merania. Dáta zbiera skúsený personál vlastným meracím zariadením a analyzuje ho najmodernejším softvérom. Výsledky vyhodnocujeme na mieste ale aj v čase, čo umožňuje navrhovať prediktívne údržbové a servisné úkony. Prečítajte si viac v článku…

Ďalej sa špecializujeme na:
  • nedeštruktívne skúšky zvarových spojov: vizuálna kontrola (VT), penetračná – kapilárna skúška (PT), rádiografická skúška (RT), ultrazvuková objemová skúška (UT), ultrazvuková kontrola hrúbky materiálu hrúbkomerom (UTT), skúška tesnosti zvarov (LT);
  • pozitívnu materiálovú identifikáciu (PMI) materiálového zloženia vlastným prístrojom;
  • koordináciu a dozor kvality nad vykonávanými prácami a procesmi;
  • nastavenie, tvorbu a zefektívňovanie procesov riadenia kvality;
  • revízie zdvíhacích zariadení a výťahov, overenie funkčnosti a bezpečnosti daných zariadení;
  • revízie elektrických zariadení, overenie ich bezpečnosti;
  • tvorbu a skladbu sprievodnej technickej dokumentácie a dokumentácie kvality pre vybrané technologické zariadenia a konštrukcie, pre vyhradené a nezaradené technologické zariadenia a konštrukcie.

 

 
Scroll to Top