Technická príprava realizácie, montáž, strojárske a montážne práce

„Montážne práce naplánujeme, skoordinujeme aj zrealizujeme. Profesionálni zvárači a zámočníci sú samozrejmosťou.“

Služby nielen pre energetiku

Hoci sme sa vyprofilovali ako firma špecializovaná na výkon skúšok, spúšťanie a uvedenie jadrových elektrární do prevádzky, do nášho portfólia patria tiež činnosti spojené s prípravou realizácie a výroby, vlastná výroba a montáž. Tieto služby ponúkame samostatne v ktoromkoľvek odvetví strojárstva, aj mimo energetiky. Spracujeme harmonogram montážnych a výrobných činností, logickú postupnosť a koordináciu výkonu prác v nadväznosti na funkčné a komplexné odskúšanie v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek  zákazníka.

Vlastná výrobná hala a stroje

Prípravné, predmontážne, výrobné a obrábacie práce sú vykonávané vo vlastných výrobných priestoroch vysokokvalifikovanými, certifikovanými a jazykovo zdatnými zamestnancami na všetkých úrovniach výkonu činností. V rámci ponúkaných služieb zákazníkovi zrealizujeme výrobu tepelnej izolácie technologických zariadení a následnú montáž vlastnými montážnymi kapacitami. Výroba tepelnej izolácie sa realizuje na našich vlastných strojoch priamo vo výrobných priestoroch ENSECO, a. s.

Ponuka služieb v rámci riadenia a realizácie montáže

Technická príprava realizácie

 • Navrhneme technické riešenia v zmysle platnej legislatívy
 • Vypracujeme cenové, časové a materiálové kalkulácie, vypracujeme realizačný harmonogram
Pripravíme:
 • technologické postupy a bezpečné pracovné postupy v zmysle vyhlášky 124/2006 Z. z. a 147/2013 Z. z.;
 • dokumentácie pre zváranie v zmysle IS0 9000:2015, STN EN 3834, STN EN 14731 – pWPS (predbežne stanovený postup zvárania), WPS (stanovený postup zvárania);
 • postupy pre montáže, rekonštrukcie a opravy vybraného technického zariadenia v zmysle vyhlášky 430/2011 Z. z.;
 • postupy montáže, rekonštrukcie a opravy vyhradeného technického zariadenia tlakového, plynového a zdvíhacieho v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z.;
 • postupy pre zváranie pre výrobnú a montážnu činnosť;
 • programy pomontážnych čistiacich operácií technologických zariadení, okruhov a celkov vyhradeného technického zariadenia tlakového a plynového podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. a vybraného technického zariadenia v zmysle vyhlášky 430/2011 Z. z.;
 • programy tlakových skúšok technologických zariadení, okruhov a celkov vyhradeného technického zariadenia tlakového a plynového podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. a vybraného technického zariadenia v zmysle vyhlášky 430/2011 Z. z.;
 • programy funkčných skúšok technologických zariadení, okruhov a celkov vyhradeného technického zariadenia tlakového a plynového podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. a vybraného technického zariadenia v zmysle vyhlášky 430/2011 Z. z.
Vykonáme:
 • koordinácie zvárania v zmysle STN EN 3834 – EWE/IWE (Európsky/Medzinárodný zváračský inžinier) a EWT/IWT (Európsky/Medzinárodný zváračský technológ);
 • kontroly vnútorných priestorov technologických zariadení, okruhov a celkov priemyselným videoskopom;
 • merania prietokov kvapalného média prenosným ultrazvukovým prietokomerom pre DN15 – DN700;
 • technický dozor pre výrobnú, montážnu, rekonštrukčnú, opravnú a skúšobnú činnosť.

Riadenie a realizácia montáže

 • Dielenské zváračské, zámočnícke a potrubárske práce zabezpečené kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi;
 • zabezpečenie izolácie potrubí od výroby vlastným strojom až po montáž vo vlastnej réžii;
 • strojné opracovanie hutného materiálu triedy 1 – 9 a súčiastok – delenie, strihanie, ohýbanie, sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie;
 • výroba polotovarov a dielov pre energetický, chemický a potravinársky priemysel;
 • vypaľovanie výpalkov – plazma, autogén;
 • predmontážna výroba technologických zariadení a celkov, oceľových konštrukcií podľa technickej dokumentácie;
 • opravy a rekonštrukcie technologických zariadení pre energetický, chemický a potravinársky priemysel;
 • projekcia, výroba, montáž, demontáž, certifikácia a servis tlakových nádob podľa vyhlášky 508/2009 a Smernice pre tlakové zariadenia PED 2014/68/EÚ;
 • montáž a demontáž plynových a tlakových technologických zariadení;
 • projekcia, výroba, rekonštrukcia a demontáž potrubných vedení z uhlíkového a nerezového materiálu;
 • projekcia, montáž, demontáž a servis plynových zariadení, tlakových zariadení a TZ (regulačné stanice, plynové kotolne, výmenníkové stanice);
 • výroba, montáž a demontáž oceľových konštrukcií, nákladných plošín a prístreškov vrátane stavebnej činnosti;
 • orbitálne zváranie;
 • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení podľa vyhlášky 508/2009.

Izolácie potrubí – výroba a montáž

Na tento účel sme zakúpili špičkový stroj na výrobu plechových dielov pre tepelné izolácie, ktorý spĺňa všetky atribúty najmodernejšej technológie. Z nášho tímu sme vyčlenili vybraných zamestnancov, ktorí sa budú venovať tejto špecifickej činnosti. V rámci služby výroba a izolácia potrubí:

 • Poskytneme vám komplexné klampiarske služby vrátane zamerania stavby, vyhotovenia cenových ponúk, poradenstva, dodávky materiálu, montáže klampiarskych systémov plus záručný a pozáručný servis.
 • Vyrobíme tepelné izolácie, chladové izolácie, rozvody vzduchotechniky vrátane povrchových úprav so zreteľom na šetrenie tepla, životného prostredia, aj bezpečnosť obsluhujúceho personálu proti popáleniu.
 • Na výrobu oplechovania používame najnovšiu technológiu, stroje švajčiarskej značky MABI – MABI Bingo 16-Z EVO, MABI Logo, MABI 4B, MABI 4QS.
 • Na ďalšie spracovanie plechových dielov izolácií používame zariadenia značky METALLKRAFT® a zariadenia od firiem První hanácká BOW, spol. s r. o., Bři Švarcové, s. r. o., SEMET, s. r. o., atď.
 • Použitie kvalitných prístrojov a technologického vybavenia je prvým predpokladom pre odvedenie prvotriednej práce. V tomto ohľade sa na nás môžete skutočne spoľahnúť.

Strojárska časť našich prác nespočíva len v realizácii, ale aj v technickej príprave a vlastnom strojnom vybavení. Projekt vieme riadiť kompletne a zabezpečíme tiež jeho výslednú kontrolu. Naši zvárači disponujú:

 • oprávneniami pre zváranie skupiny materiálov 1 – 8 metódami zvárania 111, 141, 141 – orbitálne zváranie;
 • oprávneniami pre zváranie tlakových zariadení podľa smernice PED 2014/68/EÚ príloha 1, čl. 3.1.2.
VYBAVENIE NAŠEJ DIELNE
zakružovačka stojanová brúska kompresor manipulátor na opravu tesniacich a dosadacích plôch armatúr
ohýbačka plechu stojanová vŕtačka plazma aparatúra na zosúosenie točivých strojov
hydraulický lis tabuľové nožnice pásová píla aparatúra na diagnostiku točivých strojov
hrotový sústruh mostový žeriav 5 t zváracie pracovisko šumová diagnostika
frézka ručné pákové nožnice vyrezávač tesnení

Armatúry – prevádzka, servis, opravy točivých strojov

 • Vypracovanie tesniacich programov, výpočty uťahovacích a krútiacich momentov, návrh tesnení – program NOVADISC 7;
 • výrobu plochých tesnení novaphit®MST do ø1450, väčšie rozmery rezaním vodným lúčom;
 • diagnostiku točivých strojov, armatúr a ložísk – prístroje CMMS®CHECKER 2, SONAPHONE Pocket, osvedčenie pracovníkov od DIAGO Brezno, vibrodiagnostika VIBER X2, LUTRON VT-8204;
 • súosenie, osádzanie frémy točivých strojov pomocou digitálneho nivelačného prístroja, kontrolu súosovosti točivých strojov prístrojom Fixturlaser EVO I-0934;
 • repasie mechanických upchávok, tesniacich plôch armatúr – rovinné a kužeľové DN8 – DN150, posúvače, spätné klapky, príruby DN40 – DN350 a DN200 – DN700;
 • servis, opravy, repasie a údržbu točivých strojov a zariadení, výmeny tesnení, oleja, ložísk;
 • technickú podporu a odbornú pomoc pri nábehu prevádzky nových a repasovaných točivých strojov a zariadení, výkon zábehu a funkčných skúšok.
Scroll to Top