Technická kontrola kvality projektu

„Overenie kvality materiálu, odvedenej práce a jej zdokumentovanie vieme zabezpečiť aj na medzinárodnej úrovni.“
shutterstock_1388794640

Realizácia, dokumentácia, dozor

Zabezpečíme kontrolu vykonanej práce aj dodaného materiálu tak, aby ste vo výsledku videli kvalitne realizovaný projekt alebo spracovanú technológiu. Okrem poskytnutého dozoru nad prácami a ich kontrolou spracujeme potrebnú kompletnú dokumentáciu kvality; počnúc plánmi kontrol a skúšok, WPS, WPQR, až po plány kvality vybraných zariadení a sprievodnú technickú dokumentáciu. V rámci komplexnosti služieb v oblasti kontroly kvality sme oprávnení na základe certifikátov revíznych technikov vykonávať dozor nad výrobou a montážou tlakových a plynových zariadení, a vykonávať ich tlakové skúšky a revízie. Služby poskytujeme v rámci aj mimo krajín EÚ. Vždy tak, aby zodpovedali normám a legislatíve danej krajiny.

Kvalifikované zváračské práce

Oblasť zvárania je jednou z našich nosných služieb. Prispôsobíme sa normám na národnej, medzinárodnej aj európskej úrovni. Zabezpečíme nielen kvalifikované zváračské práce, ale aj kompletnú zvarovú dokumentáciu, koordináciu zváracích prác a dozor nad nimi. Vykonáme potrebné skúšky zvarových spojov a vyrábaných zariadení či konštrukcií. Portfólio zváračskej činnosti ponúkame ako súčasť balíka služieb, ale aj ako samostatnú službu.

kvalifikovane-zvaracske-prace

fotografia od: Milo Zmrzly

pmi-vlastnym-spektrometrom

PMI vlastným spektrometrom

Na účely PMI (pozitívnej materiálovej identifikácie) sme zaobstarali vlastný mobilný optický emisný spektrometer – prenosný laboratórny prístroj, ktorý slúži na rýchle a presné zatriedenie materiálov a na presnú analýzu chemického zloženia kovových materiálov priamo v prevádzkových podmienkach. Tento spektrometer má najkvalitnejší optický systém ZEISS s výbornou rozlišovacou schopnosťou, preto meria jednotlivé prvky veľmi presne. Naši pracovníci sú na jeho obsluhu špeciálne vyškolení.

Ďalej sa špecializujeme na:

 

  • nedeštruktívne skúšky zvarových spojov: vizuálna kontrola (VT), penetračná – kapilárna skúška (PT), rádiografická skúška (RT), ultrazvuková objemová skúška (UT), ultrazvuková kontrola hrúbky materiálu hrúbkomerom (UTT), skúška tesnosti zvarov (LT);
  • pozitívnu materiálovú identifikáciu (PMI) materiálového zloženia vlastným prístrojom;
  • koordináciu a dozor kvality nad vykonávanými prácami a procesmi;
  • nastavenie, tvorbu a zefektívňovanie procesov riadenia kvality;
  • revízie zdvíhacích zariadení a výťahov, overenie funkčnosti a bezpečnosti daných zariadení;
  • revízie elektrických zariadení, overenie ich bezpečnosti;
  • tvorbu a skladbu sprievodnej technickej dokumentácie a dokumentácie kvality pre vybrané technologické zariadenia a konštrukcie, pre vyhradené a nezaradené technologické zariadenia a konštrukcie.