ATOMEX EUROPE 2017

Európske jadrové fórum ATOMEX – Europe 2017 hostila v dňoch 20. 11. 2017 – 21. 11. 2017 Budapešť.

ENSECO na ňom zastupovali dvaja členovia – Ing. Michal Hrdina a Ing. Roman Chromý. ATOMEX – Europe 2017 malo za cieľ poskytnúť európskym dodávateľom príležitosť otvoriť dialóg s predstaviteľmi ROSATOMu, organizátormi fóra, o možnostiach spolupráce na výstavbe jadrových elektrární ruského typu.

Program fóra sa skladal z medzinárodnej konferencie a z výstavnej časti pre spoločnosti jadrového priemyslu. V centre záujmu bola realizácia JE Paks-2 a možnosti participovať na dodávkach v tomto projekte.

Scroll to Top