Dostavba Jadrovej Elektrárne Mochovce

„Potrubia ENSECO sú namontované naprieč celým jadrovým ostrovom 3. a 4. bloku v Mochovciach. To je dôkaz, že sme ako firma obstáli.“

500

Pracovníkov

Viedli sme takmer 500 pracovníkov, ďalších približne 250 pracovalo pod vedením našich dodávateľov.

1509

Ton namontovaných materiálov

Realizovali sme obstaranie, dodávky a montáž materiálov v celkovej hmotnosti 1 509 ton.

10722

Kusov armatúr

Namontovali sme 10 722 kusov armatúr a našu prácu je vidieť v oboch blokoch elektrárne.

40

Odskúšaných systémov

V rámci činností spúšťania sme realizovali neaktívne vyskúšanie 40-tich systémov.

9646

Potrubných trás

Na projekte sme dokopy namontovali 9 646 potrubných trás.

5

Realizovaných prevádzkových súborov

Práce pozostávali z 5 prevádzkových súborov, kontrakt sme realizovali vo všetkých jeho fázach.

Projekt Dostavba jadrovej elektrárne Mochovce a realizované systémy

Projekt sme na základe EPC kontraktu realizovali vo všetkých fázach (vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávky, montáž a uvedenie do prevádzky).

„Najviac sme pyšní na systémy, ktoré sme tu vybudovali. Sú zrkadlom našich vedomostí, technickej zdatnosti a firemného know-how.“

Dielo pozostávalo z piatich hlavných systémov

Pomocné systémy primárneho okruhu

 • Systém kontinuálneho čistenia chladiva primárneho okruhu
 • Systém doplňovania primárneho okruhu a regulácia kyselinou boritou vrátane olejového hospodárstva
 • Systém chladenia vody transportného a skladovacieho bazéna vyhoreného paliva a ich doplňovanie a vyprázdňovanie
 • Systém spaľovania vodíka
 • Systém organizovaných únikov primárneho okruhu
 • Zdvíhacie mechanizmy
 • Spojovacie potrubie
 • Technologické plošiny
 • Systém odluhu parogenerátorov (PG)
 • Tieniace dosky a prekrytia

Čistiaca stanica rádioaktívnych médií

 • Čistiaca stanica drenážnych vôd primárneho okruhu
 • Zber aktívnych vôd
 • Destilačná stanica
 • Dočistenie kondenzátu
 • Čistenie aktívnych vôd
 • Zdvíhacie mechanizmy
 • Spojovacie potrubie
 • Stanica pre regeneráciu H3BO3
 • Stanica pre prípravu chemických reagentov
 • Stanica čistenia technologického odvzdušnenia
 • Stanica pre čistenie vôd bazénov a nádrží havarijných systémov
 • Čistiaca stanica odluhu parogenerátorov
 • Technologické plošiny
 • Tieniace dosky a prekrytia

Havarijné systémy

 • Systémy havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora
 • Systém znižovania tlaku v hermetickom priestore a lokalizácia aktívnych únikov
 • Zdvíhacie mechanizmy
 • Technologické plošiny

Nakladanie s rádioaktívnym odpadom

 • Špeciálna kanalizácia
 • Skladovanie kvapalných a pevných RAO
 • Čistenie technologického odvzdušnenia nádrží
 • Externá doprava rádioaktívnych kvapalných odpadov
 • Zdvíhacie mechanizmy
 • Technologické plošiny
 • Tieniace dosky a prekrytia

Likvidácia rádioaktívneho odpadu

 • Likvidácia rádioaktívneho odpadu
 • Elektrická časť

28t

uhlík

potrubné diely

110t

uhlík

diaľkové ovládanie armatúr

 

80t

uhlík

uloženia potrubí a armatúr

50t

uhlík

rúry

195t

nerez – 08CH18N10T

potrubné diely

26t

ostatná nerez

potrubné diely

450 t

uhlík

plošiny

480t

nerez – 08CH18N10T

rúry

90t

ostatná nerez

rúry

1509t

spolu

KOMPONENTMATERIÁLMNOŽSTVO V KUSOCH
armatúry 3. bloknerez5574
armatúry 3. blokuhlík1255
armatúry 4. bloknerez2944
armatúry 4. blokuhlík949
SPOLU: 10722
MATERIÁLUO – UHLÍKOVÁ OCEĽ; NO – NEREZOVÁ OCEĽ
Bezpečnostná triedaI., II., III., N
Seizmická trieda1a, 1b, 2a, 2b
DN6, 8, 10, 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 500, 600
PN10, 16, 40, 100, 160, 200, 230, 250, 315, 400, 500
Scroll to Top