Výpočtovo-projekčné činnosti KP SAG (Česko)

Vďaka spriaznenej spoločnosti KP SAG, v ktorej máme podielovú účasť so spoločným rozhodujúcim vplyvom, dokážeme zabezpečiť potrebné výpočty a projekčné činnosti, a to nielen na tuzemskom, ale aj na českom trhu.  Skúsený tím projektantov a výpočtárov zastreší službu v rôznych oblastiach od jadrovej energetiky, cez chemický a petrochemický priemysel, v oblasti klasickej energetiky, až po vodohospodárske zariadenia. Vďaka tomu dokážeme byť cenným partnerom pre klientov nielen na domácom trhu, ale aj v Českej republike, ktorým pri realizáciách chýba práve zodpovedný partner v oblasti projektových výpočtov. Tieto činnosti je možné využiť v rámci EPC projektu, ale aj samostatne.

Kto je KP SAG?

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP, s. r. o., bola založená v roku 2000 pracovníkmi útvaru Pevnostné výpočty spoločnosti Královopolská RIA, a. s., predtým známym pod menom Výpočtové oddelení Královopolské strojírny Brno, a. s. Královopolská SAG teda prebrala viac ako 40-ročné skúsenosti v oblasti projektovania a výpočtov, na ktorých vystavala svoju ponuku služieb. Práve bohaté skúsenosti a široké portfólio výpočtov sa stali dôvodom, prečo nás spojenie našej spoločnosti ENSECO, a. s., a KP SAG zaujalo natoľko, že sme doň investovali svoj čas aj úsilie. V rozšírení našich služieb vidíme totiž priestor pre profesionálny a konkurenčný rast, čím by sme chceli reprezentovať našu značku na domácom aj zahraničnom trhu.

 

Skúsený a vysoko profesionálny tím projektantov, výpočtárov, strojných inžinierov, stavebných inžinierov a špecialistov na oblasť výpočtov pre armatúry, potrubia, nádrže a oceľové konštrukcie denne rieši všetky požiadavky našich klientov, od bežných až po tie špeciálne. Služby v tejto oblasti výpočtov môžu naši partneri využiť aj samostatne, aby vyplnili krok, ktorý v rámci vedenia projektu pre svojich zákazníkov potrebujú zastrešiť externou spoločnosťou.
Výpočtová činnosť:

 • návrhové výpočty;
 • statická lineárna a nelineárna analýza (zaťaženie primárneho a sekundárneho charakteru, analýza teplotných polí – stacionárne a nestacionárne, teplotné šoky);
 • dynamická (vietor, vibrácie, vodný ráz) a seizmická analýza (mono- alebo multispektrálne metódy, seizmická odozva v čase – priama integrácia pohybových rovníc lineárnych a nelineárnych systémov, výpočet faktora HCLPF);
 • hodnotenie únavy, hodnotenie prevádzkovej histórie – predikcia životnosti (riadené starnutie), zvyšková prevádzková životnosť;
 • výpočty na stabilitu;
 • problémy s interakciou medzi tekutinou a pružnou látkou; seizmická odozva zvislých a horizontálnych valcových nádrží s tekutinou založená na Hausnerovej metóde;
 • krehký lom;
 • vibrácie vysokých nádob, štíhlych komínov zaťažených vetrom, návrh tlmiča a pod.;
 • spracovanie meraných dát – zaťaženie (tlak, teploty), vibrácie, posuvy atď.
Projekčná a konštrukčná činnosť:

 • projekcia potrubných systémov vrátane uložení a pomocných oceľových konštrukcií;
 • konštrukcia tlakových a netlakových nádob, nádrží, aparátov a jednotlivých potrubí vrátane spracovania výrobnej dokumentácie;
 • projekcia uloženia technologických zariadení v oceľových konštrukciách vrátane spracovania konštrukčnej dokumentácie.
Inšpekcia na mieste stavby a vypracovanie dokumentov:

 • sprievodná dokumentácia VTZ – rozsah a formát daný normami, národnými zákonmi a schválenými metodikami;
 • návrhové výpočty;
 • kontrolné výpočty, analýzy napätia;
 • návrhy nápravných opatrení pri nevyhovujúcich výsledkoch výpočtov;
 • metodika výpočtov dôkazovej dokumentácie;
 • všeobecné štúdie;
 • projektová dokumentácia potrubia;
 • konštrukčná dokumentácia nádob, nádrží a aparátov.
„S nami máte k dispozícii expertov na všetky typy aj komplikovaných výpočtov, ktorí dajú vášmu projektu reálne kontúry a posunú ho na ďalšiu úroveň.“

Zameriavame sa na pevnostné výpočty pre návrh dimenzií podľa rôznych noriem, od základných až po najzložitejšie kontrolné, najčastejšie MKP výpočty.

Pevnostné výpočty a dynamické analýzy technologického zariadenia vrátane úložných a pomocných oceľových konštrukcií v oblastiach:

 • jadrová energetika,
 • chemický a petrochemický priemysel,
 • klasická energetika,
 • vodohospodárske zariadenia.

Pevnostné výpočty:

 • potrubných systémov vrátane uloženia a pomocných oceľových konštrukcií;
 • tlakových nádob, aparátov a nádrží ľubovoľných tvarov, typov a veľkostí vrátane kotvenia;
 • úložných oceľových konštrukcií a plošín;
 • žeriavov, zdvíhacích zariadení a montážnych pomôcok;
 • čerpadiel a armatúr;
 • prírubových spojov.

Pevnostné výpočty so zaťažením:

 • statickým;
 • dynamickým (vrátane špeciálnych zaťažení ako vietor, seizmicita, prevádzkové vibrácie, atď.);
 • teplotného poľa (stacionárneho aj nestacionárneho vrátane teplotných šokov).

Pevnostné výpočty iných typov:

 • výpočty na statickú pevnosť;
 • dynamické výpočty (vlastné hodnoty a tvary aj v komplexnom odbore, harmonické kmitanie, rozvoj podľa vlastných tvarov, priama integrácia pre lineárne i nelineárne sústavy);
 • seizmické výpočty pre ľubovoľne definované budenie vrátane metódy spektier odozvy (mono- a multispektrálna analýza) a výpočtu HCLPF faktora;
 • výpočty teplotných polí (stacionárne, nestacionárne) a termomechanické výpočty;
 • výpočty na únavu materiálu;
 • výpočty na stabilitu;
 • výpočty rôznych špeciálnych problémov, ako napr. kontaktné problémy, problémy s interakciou medzi tekutinou a pružnou látkou, lomová mechanika, kmitanie vysokých štíhlych aparátov a komínov vo vetre vrátane navrhnutia tlmičov, atď.
Okrem výpočtovej činnosti vieme poskytnúť aj nasledujúce doplnkové služby ako:

 • spracovanie dokumentácie o stave zariadenia z hľadiska pevnosti;
 • zhodnotenie výsledkov získaných meraním (zaťaženie – teploty, tlak, vibrácie, posuvy,…) z hľadiska pevnosti a životnosti zariadenia;
 • programy riadeného starnutia;
 • pravdepodobnostné metódy v pevnostných výpočtoch;
 • inšpekcia potrubných trás a technologických zariadení;
 • nevýpočtové hodnotenie potrubných trás na statické a seizmické zaťaženie;
 • poradenská činnosť v oblasti pevnostných výpočtov pre väčšie subdodávateľské systémy aj medziodborové koordinácie;
 • oponentúry v oblasti pevnostných výpočtov;
 • vypracovanie metodických materiálov pre pevnostné výpočty;
 • programátorská činnosť;
 • modelovanie 3D konštrukcií a komponentov technologických zariadení vrátane tvorby výkresovej dokumentácie na účely pevnostných výpočtov;
 • na projekcie a konštrukcie využívame Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autocad Plant 3D, AVEVA E3D, SYSTUS a špeciálne SW: VVD – Visual Vessel Design,  Pressure Vessel Design Code.
Scroll to Top