Certifikáty

Kvalita má u nás jasne nastavené pravidlá

Každý certifikát alebo norma dáva rámec štandardom, ktoré by v spoločnosti mali byť prirodzene dodržiavané a žiadané. Získavanie certifikátov vychádza z nášho vnútorného presvedčenia. Jeho princíp funguje na tvrdení, že ak sme zodpovední a pracujeme kvalitne, bude spokojný náš zákazník a následne aj my.

NORMAROZSAH PLATNOSTI
ISO 9001


ISO 14001


OHSAS 18001
Poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach prípravy, realizácie, uvedenia do prevádzky, vyraďovania z prevádzky, konzervácia a ochrana investičných celkov a zariadení. Projektovanie, dodávka, montáž, skúšky, revízie a rekonštrukcie elektrických a technologických zariadení.
STN EN ISO 3834 časť 2Oceľové zvárané konštrukcie, potrubné trasy, potrubia, energetické zariadenia, kotly, tlakové nádoby stabilné.

Bezpečnosť

Bezpečnosť pri práci nie je pre nás len pojmom

Norma OHSAS 18001 slúži na hodnotenie a posudzovanie ochrany zdravia a bezpečnosti práce s cieľom neustáleho zlepšovania sa, pomáha nám tiež obmedzovať pracovné riziká. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci našich zamestnancov je našou prioritou. Veríme, že vhodné, bezpečné a komfortné podmienky pre našich ľudí smerujú ku kvalitne odvedenej práci, ktorú garantujeme našim klientom.

Kvalita vo zváraní

Zváranie na jednotku

Keďže pôsobíme najmä v jadrovom sektore, automaticky kladieme vyšší dôraz na kvalitu a bezpečnosť zváraných materiálov a produktov. Náš zavedený systém kvality vo zváraní je certifikovaný podľa ISO 3834-2 a je pravidelne preverovaný dozornými a recertifikačnými auditmi. Ich úspešné výsledky dokazujú, že spoločnosť má funkčný systém, kvalifikovaný personál a potrebné zdroje pre dosiahnutie kvality vo zváraní v miestach montáže ako aj v dielenských podmienkach.

Kvalita

Aby veci vyzerali tak, ako majú

ISO 9001 je medzinárodne uznávaná norma. Slúži na nastavenie procesov, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu výrobkov alebo služieb poskytovaných nielen našou organizáciou, ale aj našimi dodávateľmi, s ktorými máme spoločný cieľ – spokojného zákazníka. Kľúčovým prejavom kvality našej organizácie je rastúca spokojnosť a lojalita našich zákazníkov.

Environment

Príroda má v jadrovom podnikaní dôležité miesto

ISO 14001 je svetovo najuznávanejšou a najpoužívanejšou normou, ktorá sa využíva na aktívne riadenie vplyvu činností na životné prostredie. Identifikujeme všetky environmentálne dopady nášho podnikania, vrátane súvisiacich aspektov a zavádzame opatrenia na ich znižovanie. Od dodržiavania pravidiel našimi zamestnancami pri prácach, cez separovanie odpadov až po nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa naša organizácia správa zodpovedne a s úctou k životnému prostrediu.

Oprávnenia a osvedčenia

Disponujeme oprávneniami, ktoré nám umožňujú vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky vybraných technických tlakových, elektrických a plynových zariadení vrátane opráv, rekonštrukcií, údržby a montáže do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. Naši projektanti sú oprávnení zastrešiť komplexné inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre potrubné stavby, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia, elektrotechnické zariadenia, zdravotno-technické zariadenia a vybavenia.

Oprávnenia

Ponúkame vám prehľad oprávnení a osvedčení, ktoré nám pomáhajú poskytovať komplexné služby na vysokej úrovni. Produkty a služby poskytujeme v rozmedzí týchto oprávnení a osvedčení:

P.Č.EVIDENČNÉ ČÍSLO OPRÁVNENIAROZSAH
1181/4/2017-TZ-S, O (OU, R, M)-Ab1, b2, e, Bb1, b2, e1, e2, f1

Poznámka: Bf1 – len pre montáž
S – odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakových v prevádzke
O – oprava VTZ tlakových v rozsahu:
• OU – oprava a údržba
• R – rekonštrukcia
• M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
2193/4/2017-EZ-S, O (OU, M)-E1-A, BS – odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických
O – oprava VTZ elektrických v rozsahu:
• OU – oprava a údržba
• M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
3196/4/2017-PZ-S, O( OU, M, R)- Ae, f, g, h, Be, f, g, hS – odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových
O – oprava VTZ plynových v rozsahu:
• OU – oprava a údržba
• R – rekonštrukcia
• M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Osvedčenia

Zamestnávame pracovníkov, ktorí majú preukaz zdvíhacích zariadení na skupiny:
 • AaMŽ – mostový žeriav s mačkou alebo kladkostrojom nad 1 000 kg s motorovým pohonom;
 • AaKŽ – konzolový a kozový (stĺpový, portálový) žeriav s mačkou alebo s kladkostrojom nad 1 000 kg s motorovým pohonom;
 • AaLP – žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu.
Naši pracovníci majú preukazy na činnosti:
 • viazač bremien,
 • obsluha motorových vozíkov,
 • lešenár – montáž a demontáž pomocných konštrukcií (lešení).

Na základe vyhlášky 508/2009 Z. z. máme zamestnancov oprávnených vykonávať nasledovné činnosti, funkcie:

 • § 24 – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického;
 • § 23 – výkon činnosti na elektrických zariadeniach;
 • § 16 – revízny technik zdvíhacích zariadení;
 • § 16 – revízny technik plynových zariadení;
 • § 16 – revízny technik tlakových zariadení;
 • § 17 – obsluha vyhradeného technického zariadenia tlakového;
 • § 17 – obsluha vyhradeného technického zariadenia plynového;
 • § 18 – oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia tlakového;
 • § 18 – oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového.

Máme certifikovaných zamestnancov pre nasledovné skúšky materiálov a zvarových spojov:

 • VT, vizuálna kontrola,
 • PT, kapilárna metóda,
 • LT, skúšanie tesnosti (okrem skúšok hydraulickým tlakom),
 • UTT, meranie hrúbok ultrazvukom,
 • UT, skúšanie ultrazvukovou metódou,
 • RT – FAS, vyhodnocovanie rádiogramov.

Súčasťou nášho tímu sú zamestnanci s osvedčeniami:

 • Medzinárodný zváračský špecialista
 • Medzinárodný zváračský technológ
 • Medzinárodný zváračský inžinier
 • Európsky zváračský inžinier
 • Európsky zváračský technológ
Scroll to Top