Zasielanie faktúr

 

E-mailová adresa na elektronické zasielanie faktúr:

invoice@enseco.sk

Viac informácií

Vážení obchodní partneri.
Z dôvodu krízovej situácie, ktorú priniesla pandémia „COVID-19“, sme zriadili emailovú schránku invoice@enseco.sk. Je určená pre zasielanie skenovaných faktúr vo formáte PDF. Chceme tak zabezpečiť ich plynulé spracovanie. Obsah súboru musí byť v zhode s faktúrou zaslanou poštou. Najľahšie to docielite tak, že vytlačenú a podpísanú faktúru oskenujete a uložíte ako PDF. Nie je vhodné zasielať súbory PDF bez elektronického podpisu, len exportované z účtovného programu a bez potrebných ochranných prvkov.

enseco uvod

Viac než 22 rokov aktívne na trhu

Zo spoločnosti úzko špecializovanej na spúšťanie jadrových elektrární sme sa vypracovali na kľúčového dodávateľa služieb v oblasti jadrovej energetiky. Komplexne pokryjeme a zrealizujeme váš projekt; ako dodávku a montáž technologických celkov, tak aj súvisiace elektrotechnické činnosti vrátane merania a regulácie. Za našou prácou stojí početný tím kvalifikovaných a skúsených technikov. Aj preto je dnes ENSECO, a. s., na slovenskom trhu etablovanou a rešpektovanou firmou.

Viac

Kontrakty na kľúč

Kontrakty na kľúč sú našou hlavnou konkurencieschopnou vlastnosťou. Zastrešíme všetko. Úvodnú štúdiu projektu, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie všetkých stupňov, technickú prípravu realizácie, koordináciu projektu, samotnú montáž naprojektovanej technológie, jej testovanie a spustenie do prevádzky.

Viac
uvod 02
uvod 03

Bohaté referencie

Naša technologicky najväčšia zákazka sa spája s jadrovou elektrárňou v Mochovciach na Slovensku. Stopy našej práce, zručnosti a know-how sme však zanechali aj v iných projektoch. Každá nová objednávka, každý nový projekt, sú pre nás výzvou, ktorej nepovieme nie.

Viac

Stojíme za každým naším pracovníkom

Úspech našej spoločnosti stojí na myslení, vedomostiach a zručnostiach ľudí. Len zohratý a kvalifikovaný tím dokáže riešiť problémy zákazníkov a dať zadaným projektom reálnu podobu. Dovoľte nám predstaviť náš tím, ľudí z ENSECO, a. s., ktorí spoločnosť vedú, vďaka ktorým napredujeme, a s ktorými sa počas našej spolupráce stretnete.

Viac
uvod 04

Novinky

  • Posilňujeme tak oblasť technickej kontroly kvality projektov. Pri overovaniach kvality materiálov a odvedenej práce, na zariadeniach či celkoch, teraz vykonávame aj analýzy vibrácií, termovíziu a ultrazvukové merania. Znižujeme tým náklady na údržbu a predchádzame haváriám rovnako ako aj pracovným úrazom....

  • Dôsledky vírusovej pandémie zasiahli všetky oblasti života. Dotkli sa tiež oblasti jadrovej energetiky, ktorej súčasťou je aj naša spoločnosť. Medzinárodné konferencie, mítingy, prezentácie či workshopy na čas utíchli, dlhodobo plánované akcie zrazu zmenili svoje termíny....

  • Dôsledky vírusovej pandémie zasiahli všetky oblasti života. Dotkli sa tiež oblasti jadrovej energetiky, ktorej súčasťou je aj naša spoločnosť. Medzinárodné konferencie, mítingy, prezentácie či workshopy na čas utíchli, dlhodobo plánované akcie zrazu zmenili svoje termíny....

Viac sa dočítate v sekcii Život v ENSECO.