Ľudia

Za všetkými úspechmi spoločnosti ENSECO, a. s., stoja naši ľudia

So zvyšujúcou sa náročnosťou našich projektov rastie aj odbornosť našich ľudí. V súčasnosti dokážeme zabezpečiť subdodávateľské úkony vlastnými kapacitami. O zvyšovanie odbornosti sa staráme pravidelným preškoľovaním našich zamestnancov.

Na čele spoločnosti ENSECO, a. s., stoja

Ing. Michal Hrdina

generálny riaditeľ

tel.: +421 36 637 5100

Ing. Dalibor Práznovský

riaditeľ technickej prípravy a realizácie

tel.: +421 36 637 5300

Ing. Monika Hrušovská

riaditeľ obchodu, financií a ľudských zdrojov 

tel.: +421 36 637 5900

Predstavenstvo spoločnosti ENSECO, a. s.

Ing. Vladimír Práznovský

predseda predstavenstva

„Želám si, aby sme boli naďalej spoločnosťou, o ktorej ľudia hovoria: Na týchto sa môžeš obrátiť, tí to vedia a spravia dobre.“

 

Stál pri vzniku spoločnosti ENSECO, a. s., a bol súčasťou úzko špecializovanej skupiny na uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky, a to najmä na 1. a 2. bloku v Mochovciach. Po splnení tohto cieľa ostal pracovať v sektore jadrovej energetiky, riadil všetky veľké projekty spoločnosti a sám sa podieľal na ich dokončení. V jadrovej energetike vidí budúcnosť. Tvorba koncepčných riešení a riešenie problémov sú jeho doménou, srdcovou záležitosťou je samotné spúšťanie, oživovanie jadrovej elektrárne. Aj preto ho najčastejšie stretneme priamo v lokalite jadrovej elektrárne.

Ing. Jozef Guba

člen predstavenstva

„Našou silnou stránkou sú ľudia, na ktorých stojí všetka technická aj inžinierska činnosť.“

V jadrovej energetike pracuje nepretržite. Riadil výstavbu 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach v pozícii námestníka riaditeľa. V ENSECO, a. s., prevzal vedenie úseku technickej prípravy a realizácie. Je pyšný na to, že sa spoločnosť vyvinula na jedného z najväčších dodávateľov služieb v oblasti jadrovej energetiky na Slovensku. Jeho cieľom je ďalej toto portfólio služieb rozširovať. V komplexných činnostiach vidí budúcnosť celej firmy a zodpovedá za rozširovanie strojárskych montážnych služieb, vďaka ktorým sa firma posunula na vyšší level poskytovania servisu zákazníkom.

Ing. Jozef Valach

podpredseda predstavenstva

„ENSECO má kapacitu uspieť aj v iných, ako v jadrových projektoch. Všetko nové, neznáme, malé i veľké nás posúva ďalej.“

Ako riaditeľ jadrovej elektrárne v Mochovciach prešiel etapou výstavby aj uvedenia do prevádzky 1. a 2. bloku. Stál pri zrode myšlienky založiť ENSECO, a. s. Jadrová energetika sa stala každodennou súčasťou jeho života. Tvrdí, že keď jadrovú elektráreň uvidíte zvnútra, fascinuje vás a stane sa pre vás výzvou a celoživotným partnerom. Dnes riadi v ENSECO, a. s., obchodný a ekonomický úsek, dozerá na zdravý finančný chod spoločnosti.

Na čele jednotlivých odborov máme spoľahlivý tím manažérov

Ing. Michal Hanes
Riadenie a technická kontrola kvality
tel.: +421 36 637 5950

Ing. Branislav Havlik
Systém integrovaného manažérstva a správa registratúrneho strediska, manažér environmentu
tel.: +421 36 637 5346   

Mgr. Branislav Béreš
Obchod a zmluvné vzťahy
tel.: +421 36 637 5400

Ing. Peter Malík
Technická príprava a riadenie zákaziek technologickej časti
tel.: +421 36 637 5320

Ing. Peter Matula
Inžiniering
tel.: +421 36 637 5712

Ing. Eduard Sivák
Technická príprava a realizácia v elektrotechnickej časti
tel.: +421 36 637 5811

Ing. Roman Soubusta
Výroba a montáž
tel.: +421 36 637 5322 

Scroll to Top