Propagačné materiály

Materiály pre správne používanie značky ENSECO

Materiály použité v inzercií

Inzerát je pripravený v rozmere 230 x 290 mm. Spadavky sú nastavené na 3 mm. Inzerát je pripravený do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

Inzerát je pripravený v rozmere 238 x 91 mm. Spadavky sú nastavené na 3 mm. Inzerát je pripravený do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

Inzerát je pripravený v rozmere 131 x 33 mm. Spadavky sú nastavené na 3 mm. Inzerát je pripravený do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

Inzerát je pripravený v rozmere 175 x 126 mm. Spadavky sú nastavené na 3 mm. Inzerát je pripravený do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

 

Materiály v mieste predaja

Rollupy sú pripravené v rozmere 85 x 200 mm. Rollupy sú pripravené do tlače bez správy farieb. Rollupy boli vytvorené pre používanie na výstavách. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50.

Podobne ako tlačené materiály, aj prezentácia na výstavách, veľtrhoch alebo workshopoch by mala v sebe obsahovať prvky vizuálnej firemnej identity a hodnôt, za ktorými si značka stojí. Pri výstavách medzinárodnej úrovne sa značka delí o výstavný priestor s inými spoločnosťami. 

Propagačné materiály

Brožúra: Služby ENSECO

Cieľ brožúry “Služby ENSECO” je podať informácie o rozsahu služieb, ktoré naša spoločnosť ponúka. Obsah vychádza z obsahu webovej stránky, je však značne zjednodušený. Brožúra je vypracovaná v dvoch jazykoch: slovenskom a anglickom. Každá verzia má potom možnosť listovania po stranách alebo po hárkoch.

Brožúra je navrhnutá v rozmere, ktorý je možné tlačiť aj v najnižších nákladoch na digitálnej tlači na papierové médium SRA3+ (320 x 460 mm). Rozmer strany je 210 x 146 mm.

Verzie pripravené pre tlač:

Slovenčina, CMYK, Fogra 39 (.PDF)

Angličtina, CMYK, Fogra 39 (.PDF)

Ruština, CMYK, Fogra 39 (.PDF) 

Verzie pre používanie na webe:

Slovenčina v14 /hárky (.PDF)

Angličtina v14 /hárky (.PDF)

Ruština v14/hárky (.PDF)

 

Brožúra: ENSECO

Brožúra ENSECO je navrhnutá v rozmere, ktorý je možné tlačiť aj v najnižších nákladoch na digitálnej tlači na papierové médium SRA3+ (320 x 460 mm). Rozmer strany je 210 x 146 mm. Brožúra je pripravená do tlače bez správy farieb. CMYK hodnoty predpokladajú tlač v gamute COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50. 

Verzie pripravené pre tlač:

Slovenčina, CMYK, Fogra39 .PDF

Angličtina, CMYK, Fogra39 .PDF

Ruština, CMYK, Fogra 39 .PDF

Verzie pre používanie na webe:

Slovenčina v10 (.PDF)

Angličtina v10 (.PDF)

Ruština v10 (.PDF)

Scroll to Top