Generálny riaditeľ v rozhovore pre All For Power: Hrdosť pri pohľade na výsledky dostavby MO34

Generálny riaditeľ spoločnosti ENSECO, Michal Hrdina, poskytol rozsiahly rozhovor pre časopis ALL FOR POWER. Reflektuje v ňom na dlhoročnú cestu dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Hrdina rozprával o výzvach a úspechoch, ktoré projekt sprevádzali.

Projekt Dostavby MO34 zažil množstvo interných a externých výziev, od spoločenských až po medzinárodné. Hrdina v článku spomína hrdosť na to, že je súčasťou tímu ľudí, ktorí projektu verili a boli doň zapojení od reštartu dostavby. Poukazuje na dôležitosť výsledkov oproti samotnému priebehu a predpokladá, že projekt bude v budúcnosti hodnotený z viacerých perspektív.  

Práve dostavba týchto blokov na pôde Mochoviec sa stala najväčšou referenciou pre ENSECO, ktoré vzniklo ako inžinierska spoločnosť. Tento robustný projekt prinútil spoločnosť k flexibilite a rozvoju. Hrdina zdôraznil, že významným faktorom úspechu projektu bolo správne načasovanie, rozhodnutia investora a politická podpora. Pripomína, že v začiatkoch projektu bola na slovenskom a českom trhu pomerne veľká koncentrácia skúsených odborníkov, čo v dnešnej dobe predstavuje oveľa väčšiu výzvu.

Spustenie jadrovej elektrárne podľa neho nie je len o aplikácii teórie a skúseností, ale aj o sebavedomí a odvahe zúčastnených. ENSECO postupne prijímalo mladých a talentovaných ľudí, ktorí dokázali nadviazať na skúsenosti starších kolegov, čím sa zabezpečil prenos projektového know-how medzi generáciami.

V rámci hlavnej zmluvy ENSECO skompletizovalo päť veľkých prevádzkových súborov na treťom bloku, vrátane pomocných jadrových systémov, systémov spracovania rádioaktívnych médií, systému havarijného chladenia aktívnej zóny a ďalších. Okrem toho firma postupne zastrešila aj ďalšie projekty ako stavebná elektrika, uzemnenie, dokončenie systémov blokovej úpravy kondenzátu a núdzovej dieselgenerátorovej stanice.

Hrdina hovorí o výzve udržať v spoločnosti kvalifikovaný personál a know-how v priebehu dlhodobých projektov. Dlhodobým cieľom ENSECO je byť garantom dodávok pre jadrový ostrov aj počas prevádzky. Spoločnosť sa neobmedzuje len na jadrový sektor, ale má ambície v ďalších priemyselných odvetviach, vrátane papierenského a petrochemického priemyslu.

Celý rozhovor s Michalom Hrdinom, vrátane ďalších detailov a perspektív, nájdete v najnovšom vydaní časopisu ALL FOR POWER 4/2023 alebo na priloženom odkaze na webe https://www.enseco.sk/rozhovor-all-for-power-04-2023.pdf.

Časopis ALL FOR POWER je zameraný na uhoľnú a jadrovú energetiku, plynárenstvo, teplárne a energetické strojárstvo. Publikuje odborné články v češtine alebo slovenčine s abstraktmi v angličtine a ruštine. Články sa venujú modernizácii a rekonštrukcii existujúcich elektrární, rozvoju nových zdrojov energií vrátane alternatívnych a súvisiacim technológiám. Časopis je určený pre výrobcov elektrickej energie, odborníkov z príslušných oblastí, dodávateľov technológií a služieb, vysokoškolských profesorov a študentov, výskumných pracovníkov a legislatívnych pracovníkov. Ponúka informácie o moderných trendoch, stavebných postupoch a používaných materiáloch v širších technických súvislostiach. Vychádza od roku 2007 štyrikrát ročne a obsahuje rubriky ako uhoľné elektrárne, jadrová energetika, plynárenstvo, teplárne, rozvody energií, energetické strojárstvo, technológie, materiály a alternatívne zdroje energií.

Scroll to Top