Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.

(2019) Prenos dát z IS radiačnej kontroly do ORACLE EMO12 pre potreby IS HRS (Aramis, Este, Wepas) – Mochovce, MO12


(2018) Prenos signálov z CRCS do DISE a ORACLE – Mochovce, MO12


Scroll to Top