Ďalší významný krok vpred

ENSECO sa rozrástlo o zahraničnú dcérsku spoločnosť

V septembri 2019 sa nám podarilo úspešne zrealizovať akvizíciu spoločnosti KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. Získaním prvej dcérskej spoločnosti sme obohatili a prehĺbili aj ponuku našich služieb v oblasti projektovania a výpočtov.

Tento krok vpred má význam nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre región, v ktorom sídlime. Naši súčasní zamestnanci získali nových a skúsených kolegov,ktorí sú špičkami vo svojom odbore,a ktorí budú našimi partnermi pri dôležitých národných i nadnárodných projektoch. Rast firmy potvrdil, že patríme medzi stabilných a silných zamestnávateľov nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska. Posilnením oblasti projektovania, analýz a výpočtov si aj naša spoločnosť plní ciele, na ktorých dlhodobo pracuje. Veríme, že naša profesionalita a snaha pracovať na sebe zaujme nielen našich budúcich partnerov, ale aj zamestnancov, ktorí prejavia záujem stať sa členmi nášho tímu.

Scroll to Top