KP SAG

(2021 – trvá) Vypracovanie odborných posudkov na nápravné opatrenia – JE Mochovce


(2023 – trvá) Výroba 16ks komôr s vekom na chladič 1,2TK21,22,23W01 – JE Temelín


(2023) Zvarenie 24 prechodových kusov – Dielňa ENSECO


(2021) IPR M20005 – Vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie el. napájania pohonov VT čerpadiel bóru 1,2KDD11,12AP001 – Mochovce, MO12


Scroll to Top