ENSECO podporilo Pretek okolo Slovenska.

Podporujeme pekné myšlienky

Členovia predstavenstva spoločnosti ENSECO sa intenzívne venujú aj sponzorskej činnosti.

Okrem športových klubov sme v športovom raste podporili aj jednotlivcov. Plavkyňa Miroslava Syllabová, členka občianskeho združenia Život na vlnách, sa vďaka podpore našej spoločnosti mohla zúčastňovať pretekov, tréningov a následnej regenerácie organizmu.

ENSECO pravidelne podporuje aj cyklistické preteky Okolo Slovenska, menšie dorastenecké futbalové oddiely, Športový klub karate FARMEX Nitra, o. z., golfové kluby. Sponzorovali sme Tekovské múzeum v Leviciach pri usporadúvaní výstav, vydávaní náučných publikácií alebo organizácii konferencií (z konferencie o histórii výroby fajok a archeologických nálezoch fajok na Slovensku nájdete fotografie pod článkom). Finančná podpora sa prejavuje aj pri benefičných podujatiach ako sú charitatívne galaprogramy pre postihnuté deti, ktoré organizuje občianske združenie EURÓPA DEŤOM.

Pravidelne podporujeme Detský domov v Pečeňadoch či rôzne projekty škôl. Napríklad Základnú školu vo Vrábľoch sme podporili pri organizovaní projektu Detský svet – pohybom ku zdraviu. Sponzorujeme rôzne združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ale tiež jednotlivcov, ktorí majú problém s finančnými prostriedkami na úhradu nákladov na rehabilitáciu, či lieky pre ťažko postihnuté deti alebo dospelých.

Žiadosti o finančnú podporu či sponzorský dar nezostanú v našej spoločnosti bez odozvy. Aj v tomto roku 2019 sme podporili jednotlivcov s rôznymi druhmi postihnutia, občianske združenia či športové kluby.

Okrem uvedených sponzorských darov sa vedenie spoločnosti stará aj o benefity pre zamestnancov, čím im spríjemňuje pracovný proces počas pracovného dňa. Organizuje kultúrne podujatia, športové podujatia a veľa ďalších, zaujímavých aktivít.

Scroll to Top