Pomohli sme Charitatívnemu združeniu CHARITA AGAPE

Pomohli sme občianskemu združeniu CHARITA AGAPE.

Keďže sme spoločnosť s viac ako 500 zamestnancami, uvedomujeme si, že naša veľkosť a sila spočíva aj v spoločenskej zodpovednosti a v pomoci iným. Preto sme podporili myšlienky a aktivity občianskeho združenia Charita AGAPE, ktoré nám ako vďaku za pomoc udelilo čestné uznanie.

Charita AGAPE sa snaží prostredníctvom svojich aktivít šíriť lásku, dobro, toleranciu, umenie, vznešené myšlienky, správne hodnoty a úctu k ľudských právam. Ich práca spočíva aj v komunikácii s orgánmi verejnej a štátnej správy a v organizovaní rôznych krúžkov, tvorivých dielní, výstav, benefičných a charitatívnych podujatí. Medzi dôležité myšlienky, ktoré charita šíri, patrí aj boj proti rasizmu, xenofóbii, drogám a diskriminácii menšín.

Všetky hodnoty, ktoré Charita AGAPE šíri smerom k verejnosti, sú blízke aj nám a preto rozhodnutie podporiť prácu tohto združenia považujeme za správne. Za najviac vznešenú myšlienku pokladáme hlavne pomoc chorým deťom a rodinám týchto detí, ktorých príbehy zverejňuje charita aj na svojej stránke. Hoci svet, technológie aj medicína napredujú, stále sú medzi nami rodičia, ktorí si svoje poslanie nemôžu vychutnávať naplno a boria sa s finančnými problémami súvisiacimi s diagnózou ich dieťaťa či detí.

Ak sa vám myšlienky tejto charity páčia a chcete rovnako ako my prispieť na dobrú vec, webstránka tejto organizácie obsahuje všetky informácie o možnosti darovania, prispenia alebo pomoci tomuto združeniu.
My touto cestou ďakujeme charite za udelené čestné uznanie, ktoré si vážime rovnako, ako jej prácu.

Scroll to Top