Romania’s Nuclear Energy Projects – Suppliers Day

V rumunskej Bukurešti momentálne prebieha konferencia pod názvom Romania’s Nuclear Energy Projects – Suppliers Day, na ktorej má svojich zástupcov aj ENSECO, a. s., a naša dcérska spoločnosť Královopolská Stress Analysis Group, s. r. o. 

Je to výborná príležitosť stretnúť sa s tímom pre výstavbu malých modulárnych reaktorov a s tímom JE Cernavoda 3/4 (New Build) a dozvedieť sa viac podrobností o rozsahu prác a služieb, a harmonograme týchto významných energetických projektov. Taktiež je to skvelá možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi v oblasti jadrovej energetiky.

Scroll to Top