SIEMENS s. r. o.

(2016 – 2018) Prenos signálov BIS, doplnenie dátového modelu BIS, skúšky pre 1. a 2. blok, Jadrová elektráreň Mochovce – Mochovce


(2006) Automatiky primárneho a sekundárneho okruhu na 4. bloku, 3. systém a 3. bloku – 2. systém JE V2 – Jaslovské Bohunice


(2006) Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE – Jaslovské Bohunice


(2005 – 2006) Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE – Mochovce


(2005) Zámena automatík primárneho a sekundárneho okruhu na 3. bloku JE V2 – Jaslovské Bohunice


Scroll to Top