SOLESI, S.p.A.

(2021) Vypracovanie AB dokumentov PNM34179309, PNM34179310_P01,P02, PNM34179311, PNM34179312 podľa DDC-PNM3410099402 a doručenej podkladovej dokumentácie AB-common diesel.zip. – Mochovce, EMO34


(2020) Spracovanie AB dokumentácie v rozsahu zadaného DDC – PNM3410102402 – Mochovce, EMO34


(2020) Dopracovanie   projektovej   dokumentácie  pre   bleskozvod a uzemnenie SO 442/1-10 na základe pripomienok TUV  SUD –  „428/UT/CS-442/1-10-AZEX update” – Mochovce, EMO34


Scroll to Top