VZT – Systémy s.r.o.

(2023) Výroba 11 ks 3″ závitov na potrubí DN80 – požiarna voda v EMO34, SO 442/1-02 DGS 6.Box – Mochovce, EMO34


(2020-2021) VZTS – Projekt MAR Ohrev teplej vody SO 490/1-02 EMO – Mochovce, MO12


Scroll to Top