11. ročník medzinárodného jadrového fóra Atomexpo 2019

Nadviazali sme na návštevy z predchádzajúcich rokov, utužili sme obchodné vzťahy a otvorili priestor pre nové, dôležité kontakty.

Toto fórum je svetovo uznávanou platformou, ktorá združuje vládnych predstaviteľov, zástupcov najvýznamnejších spoločností, štátnych organizácií a medzinárodných expertov, ktorí sa každoročne schádzajú, aby diskutovali o horúcich témach týkajúcich sa inovácií pri realizácií jadrových zariadení. Konalo sa v Soči v rozmedzí dátumov 15. – 16. apríl 2019.

Program fóra podnietil živú diskusiu o príspevku jadrovej technológie v boji proti klimatickej zmene, dosiahnutí cieľov trvalo udržateľného rozvoja a o ďalších relevantných problémoch jadrového priemyslu. Fórum zorganizovalo plenárne zasadnutie, tematické okrúhle stoly a panelové diskusie za účasti širokého spektra zástupcov z rôznych krajín sveta. Súčasťou fóra bola aj pôsobivá expozícia, ktorá prezentovala najväčšie úspechy globálneho jadrového priemyslu.

ENSECO sa na fóre zúčastnilo s cieľom predstaviť odbornej verejnosti svoju činnosť, nájsť nové kontakty, utužiť existujúce obchodné vzťahy a rozšíriť sieť medzinárodných stykov. Zastupovali nás Ing. Jozef Valach, riaditeľ úseku obchodu a ekonomiky a Ing. Michal Hrdina, vedúci úseku Obchod a zmluvné vzťahy.

Výsledkom účasti na fóre je otvorenie priamych rokovaní s Rosatom Energy Internetional o účasti v tendroch v Tureckom projekte AKKUYU. Naša návšteva nadväzuje na sériu predchádzajúcich účastí z rokov 2018 ako vystavovateľa a z roku 2017 ako účastníka.

Scroll to Top