Astronomické prednášky pre našich zamestnancov

Cyklus prednášok o astronómii a kozmológii zožal medzi našimi pracovníkmi veľký úspech.

Počas mesiacov február až jún 2018 sa naši pracovníci mohli dozvedieť viac o astronómii a kozmológii. Cyklus prednášok k tejto tematike pre nich pripravil a zorganizoval náš spolupracovník Ing. Roman Švihorík, tajomník Slovenského zväzu astronómov a zároveň podpredseda Miestnej organizácie v Nitre.

Ing. Roman Švihorík okrem práce pre spomenutý zväz popularizuje astronómiu a podieľa sa na organizovaní aktivít určených pre verejnosť (napr. každoročný Medzinárodný deň hvezdární a planetárií, pozorovanie nočnej oblohy vo hvezdárni v Nitre, astronomické prednášky pre školy a rôzne organizácie a pod.) a tiež pre astronomickú obec na Slovensku (napr. Slovenská astronomická obloha a ďalšie).

Cyklus prednášok sa mohol uskutočniť vďaka generálnemu riaditeľovi spoločnosti, Ing. Vladimírovi Práznovskému, ktorý poskytol prednáškovú miestnosť a pracovníkom veľkoryso aj potrebný čas. Otvoreniu cyklu prednášok predchádzal nápad spopularizovať astronómiu medzi spolupracovníkmi v rámci mimopracovného vzdelávania. Prednášky sa venovali napríklad témam: Čo je čo na oblohe, Slnečná sústava, Betlehemská hviezda, Čo je vhodné hľadať na oblohe a ako tieto objekty na oblohe nájsť, Obyčajný neobyčajný Mesiac.

Každý mesiac sa pracovníci ENSECO mohli v rámci hodinovej prednášky dozvedieť niečo nové z oblasti, ktorá im rozšírila vedomosti aj obzor. Prednášky mali veľký úspech a priaznivú odozvu, dokonca prišla žiadosť na otvorenie ďalšieho, druhého cyklu.

Scroll to Top