DUSLO, a. s.

(2022-trvá) Nový NT zásobník kvapalného čpavku – kontrolné a inšpekčné činnosti – Šaľa


(2023-trvá) Modernizácia ohrevu zemného plynu – PD – Šaľa


(2022-2023) Strojná časť akcie Kotol K8 Duslo vrátane dopracovania RPD – Šaľa


(2022 – trvá) Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulárnej vody – Šaľa


(2021) Kotol K8 – Výroba pary na báze zemného plynu, montáž a izolácia – Šaľa


Čítať viac

Scroll to Top