Duslo, a. s.

(2022 – 2023) Šaľa

Strojná časť akcie Kotol K8 Duslo vrátane dopracovania RPD

(2022 – trvá) Šaľa

Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulárnej vody

(2022 – trvá) Šaľa

Nový NT zásobník kvapalného čpavku – kontrolné a inšpekčné činnosti

(2023 – trvá) Šaľa

Modernizácia ohrevu zemného plynu – PD

(2022-2023) Šaľa

Tepelná izolácia kotla K8 pre Duslo, a. s.

Scroll to Top