Projekt a realizácia externých potrubných rozvodov kotla K8 v Duslo, a. s.

Realizácia projektu: júl 2022 – september 2023

Investorom akcie pre PPA ENEGRO bol najväčší slovenský chemický závod Duslo, a. s. Pre finálnu realizáciu kotla K8 sme v prvom rade zabezpečili dopracovanie projektovej dokumentácie externých potrubných rozvodov a následne aj komplexné strojno-technologické zázemie potrebné k napojeniu na stávajúci kotol K5.

“Pre klienta sme zabezpečili komplexnú realizáciu prípojných bodov a externých potrubných rozvodov medzi stávajúcim kotlom K5 a novým kotlom K8.”

Rozsah našich činností:

  • Dopracovanie realizačnej a projektovej dokumentácie prepojenia kotlov K5 a K8
  • Komplexná realizácia strojno-technologickej časti v rozsahu externých potrubných rozvodov medzi stávajúcim kotlom K5 a novým kotlom K8
  • Dodanie materiálu pre potrubné rozvody vysokotlakovej pary, napájacej vody, vzduchu, prívodu plynu a demivody
  • Zváranie potrubných trás, tepelné spracovanie zvarov
  • Nátery
  • Tlakové skúšky 
  • Tepelná izolácia a oplechovanie
  • Tvorba sprievodnej technickej dokumentácie

16

pracovníkov nasadených do realizácie projektu

12

ton použitého materiálu (oceľ, …)

5

zrealizovaných tlakových a funkčných skúšok

450

strán sprievodnej technickej dokumentácie

Výsledok realizácie

V rámci širokého rozsahu našich služieb sa nám podarilo dopracovať projektovú dokumentáciu potrebnú na prepojenie stávajúceho kotla K5 a nového kotla K8. Následne sme pristúpili k realizačnej  fáze, kde sme v  strojno-technologickej časti realizácie zabezpečili aj dodanie materiálu, zváranie a tepelné spracovanie zvarov, izolačné práce, tlakové skúšky a taktiež finálnu technickú dokumentáciu, vďaka ktorej je kotol K8 pripravený do ostrej prevádzky podľa všetkých potrebných noriem a legislatívy.

Scroll to Top