Jadrová vyraďovacia spoločnosť a. s.

(2007) IPR JAV02011 – Kompresorová stanica – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava elektrických systémov V-1 – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava rozvodne 110 kV DPS 822.2, pole č. 5, 6 a oprava štrkového lôžka v rozvodni 220 kW II. bloku – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava elektrických ochrán v siedmich poliach r110 kV JE V1 – Jaslovské Bohunice


Scroll to Top