Jadrová vyraďovacia spoločnosť a. s.

(2007) Investment Project no.: IPR JAV02011 – Compressed Air Station – Jaslovské Bohunice


(2007) Electric Systems Repairs at Jaslovské Bohunice NPP, V-1- Jaslovské Bohunice


(2007) 110kV Substation Repair – DPS 822.2, Field no. 5,6; Ballast Underlay Repair for 220kV Substation – Jaslovské Bohunice NPP,


110kV Substation Repair – DPS 822.2, Field no. 5,6; Ballast Underlay Repair for 220kV Substation – Jaslovské Bohunice NPP, Unit 2


Scroll to Top