Kolobeh dôležitých konferencií sa zastavil

ENSECO sa však naďalej pripravuje na medzinárodné podujatia

Dôsledky vírusovej pandémie zasiahli všetky aspekty života. Dotkli sa tiež oblasti jadrovej energetiky, ktorej súčasťou je aj naša spoločnosť. Medzinárodné konferencie, mítingy, prezentácie či workshopy na čas utíchli, dlhodobo plánované akcie zrazu zmenili svoje termíny.

Počas roku 2020 sa ENSECO plánovalo zúčastniť parížskej výstavy World Nuclear Exhibition 2020. Účasť na tomto stretnutí má pre nás veľký význam, nakoľko sa očakáva, že na výstavu pricestuje viac ako 730 vystavovateľov zo 65-tich krajín sveta. Plánovaný júnový termín bol kvôli bezpečnostným opatreniam zrušený a termín výstavy sa presunul na december tohto roku. Najnovšie sme však boli informovaní o tom, že v dôsledku stále nepriaznivejšieho vývoja pandémie sa organizátori podujatie v roku 2020 rozhodli úplne zrušiť. Presný dátum výstavy zatiaľ známy nie je, no ostáva dúfať, že nový termín pre rok 2021 už pandémia neohrozí.

Veríme, že sa kritická situácia upokojí a neovplyvní ani ďalšie plánované termíny udalostí na nasledujúci kalendárny rok 2021. Rátame totiž s účasťou na významnom svetovom fóre v oblasti jadrovej energetiky ATOMEXPO 2021 v Soči.

Scroll to Top