Kolobeh dôležitých konferencií sa zastavil

ENSECO sa však naďalej poctivo pripravuje na medzinárodné prezentácie.

Dôsledky vírusovej pandémie zasiahli všetky oblasti života. Dotkli sa tiež oblasti jadrovej energetiky, ktorej súčasťou je aj naša spoločnosť. Medzinárodné konferencie, mítingy, prezentácie či workshopy na čas utíchli, dlhodobo plánované akcie zrazu zmenili svoje termíny.

Počas roku 2020 sa ENSECO plánovalo zúčastniť parížskej výstavy World Nuclear Exhibition 2020. Plánovaný júnový termín bol kvôli bezpečnostným opatreniam zrušený, ale s potešením sme prijali správu, že organizátori preložili toto podujatie na december tohto roku. Zúčastniť sa tohto stretnutia má pre nás veľký význam, nakoľko sa očakáva, že na výstavu pricestuje viac ako 730 vystavovateľov až zo 65-tich krajín sveta.

Veríme, že vírusová pandémia utíchne a neovplyvní plánované termíny udalostí ani na ďalší kalendárny rok 2021. Rátame totiž s účasťou na ATOMEXPO 2021 v Soči, významné svetové fórum v oblasti jadrovej energetiky.

Napriek zastaveniu konferencií naša spoločnosť nezaháľa a pripravuje sa na spomínanú World Nuclear Exhibition 2020 v Paríži. Na prezentáciu našej spoločnosti v kruhu svetoznámych spoločností, ktoré v oblasti jadra znamenajú veľa, sa zodpovedne pripravujeme, napríklad aj dopĺňaním propagačných materiálov.