Obnova rekoncentračných kotlov pre Nafta a.s.

Home > Referencie > Obnova rekoncentračných kotlov pre Nafta a.s.

Realizácia projektu: 2023, apríl – október

Pre klienta z petrochemického priemyslu sme úspešne realizovali výmenu rekoncentračných kotlov od demontáže cez osadenie a skúšky, až po vyhotovenie dokumentácie. Hlavným predmetom projektu spoločnosti Nafta, a. s., bola realizácia výmeny rekoncentračných kotlov RK2-3 za jeden nový rekoncentračný kotol, ktorý by regeneroval trietylénglykol pre absorpčné kolóny AK2 a AK3.

“Spoločnosti Nafta a.s. sme pomohli dosiahnuť efektívnejšiu prevádzku s nižším množstvom emisií.”

Rozsah našich činností:

  • Strojnotechnologická časť realizácie
  • Demontážne práce
  • Dodávka a montáž/osadenie technológie
  • Realizácia podpornej oceľovej konštrukcie
  • Izolačné a náterové práce tlakových a funkčných skúšok 
  • Legalizácia a vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
Ilustračný obrázok referencie spoločnosti Nafta na Enseco.sk

Výsledok realizácie

Vymenený rekoncentračný kotol, ktorý regeneruje trietylénglykol pre absorpčné kolóny AK2 a AK3, je efektívnejším riešením ako predchádzajúce dva kotle RK2-3. Navrhovanou technológiou navyše klient predpokladá zníženie emisií. 

Scroll to Top