PPA CONTROLL, a.s.

(2008) Zámena automatik 3. a 4. bloku JE V2 PPA ENERGO, s.r.o. – Jaslovské Bohunice


(2007) Zámena automatík 3. a 4. bloku JE V2 PPA ENERGO, s.r.o. – Jaslovské Bohunice


(2003) Rekonštrukcia automatík čerpadiel a armatúr centrálnej čerpacej stanice JE V-1 so spoluprácou pri sparcovaní projektu PPA ENERGO, s.r.o. – Jaslovské Bohunice


Čítať viac

Scroll to Top