PPA CONTROLL, a. s.

(2008) Jaslovské Bohunice

Zámena automatík 3. a 4. bloku JE V2 – PPA ENERGO, s. r. o.

Projektovanie, dodávky, inžiniering, koordinácia, montáž, skúšky…

(2007) Jaslovské Bohunice

Zámena automatík 3. a 4. bloku JE V2 – PPA ENERGO, s. r. o.

Projektovanie, dodávky, inžiniering, koordinácia, montáž, skúšky…

(2003) Jaslovské Bohunice

Rekonštrukcia automatík čerpadiel a armatúr centrálnej čerpacej stanice JE V-1 – spolupráca pri spracovaní projektu – PPA ENERGO, s. r. o.

Scroll to Top