2000

Získavame certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 uznávaného nórskeho audítora kvality DET NORSKE VERITAS. Každé tri roky podstupujeme povinný recertifikačný audit a každý rok periodický, pretože kvalita je našou prioritou.

Scroll to Top