2003

Pracujeme na opravách, rekonštrukciách a ďalších činnostiach týkajúcich sa jadrovo-energetických zariadení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice na Slovensku.

Scroll to Top