Laserovým skenerom eliminujeme chybovosť v projektoch

Dôležitým faktorom správneho napredovania projektu je dôsledné preskúmanie všetkých potrebných vstupov, vrátane reálneho priestorového usporiadania potrebných častí existujúcej technológie. Absencia  presných informácií o charaktere priestoru a taktiež objektoch, ktoré sa v ňom nachádzajú, prináša nečakané problémy pri realizácii projektov. Vzniknuté prekážky a odchýlky od projektového vyhotovenia znamenajú pre investora navýšenie nákladov, ďalšie personálne výdavky a taktiež čas, o ktorý sa realizácia predĺži.

V ENSECO, a. s., dokážeme týmto nepríjemným prekážkam vo veľkej miere predchádzať. Vďaka novinke v našom portfóliu inžinierskych a projekčných služieb – 3D laserovému skenovaniu, ušetríte nielen čas, ale aj náklady spojené s navýšením rozpočtu a odstraňovaním vzniknutých chýb vyplývajúcich z poskytnutia nepresných podkladov existujúceho stavu technológie.

Čo je 3D laserové skenovanie?

TRIMBLE X7 je vysoko citlivý 3D skener, ktorý dokáže zaznamenať reálne objekty v priestore, ich komplexné parametre a následne zobraziť presnú vizualizáciu a umiestnenie týchto objektov v lokálnom súradnicovom systéme. So známymi bodmi S-JTSK vieme sken umiestniť aj do národnej geodetickej siete.

Odborná obsluha skenera nasníma pomocou zariadenia takzvané “mračná bodov – point clouds”, ktoré zobrazujú objekty v interiéri alebo exteriéri. Nesú v sebe presné informácie o 3D rozmeroch, objemoch, ale taktiež o vzájomnom priestorovom usporiadaní. Technologickou novinkou v oblasti skenovania je zachytenie vysoko reflexných objektov a ťažko dostupných miest, ktoré bolo dosiaľ zložité nasnímať (žiarivosť, nedostupný terén, nebezpečenstvo priblíženia sa k objektu a pod.).

Následným spracovaním pomocou softvéru pre modelovanie a zobrazovanie technológií získate vizualizáciu v bežne dostupných formátoch a výstupoch, bez potreby použiť ďalší platený softvér.

3D skenovanie prináša veľký posun v projektovaní a plánovaní

Ako dokážu získané údaje ovplyvniť ďalšie procesy v rámci projektu? Porovnanie skutočného stavu s projektovou dokumentáciou odokryje odchýlky, ktoré počas realizácie vznikli. Odhalia sa tak potenciálne slabé miesta a eliminujú problémy ešte pred spustením technológie/zariadenia/systému. 3D skener Trimble, ktorým disponuje spoločnosť ENSECO, a. s., prináša efektívnejšie a detailnejšie mapovanie skutkového stavu napríklad aj v porovnaní s geodetickým prieskumom. Technológia a rýchlosť skenovania celý proces zisťovania reálneho stavu zefektívňuje a prináša úsporu času a nákladov.

Detailné 3D modely môžu klienti ENSECO, a. s., využiť v rámci nových projektov plánovania alebo premeniť už existujúce projekty na vizualizácie v skutkovom vyhotovení. Výhodou je rýchlejšie a modernejšie plánovanie bez nečakaných kolízií či nákladných odchýlok od reality.

Scroll to Top