Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o.

Home > Referencie > Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o.
(2022) Trenčianske Stankovce

Zakreslenie  skutkového stavu VTZ plynových za pomoci 3D skeneru

(2022) Trenčianske Stankovce

Vypracovanie prevádzkových poriadkov v sklade technických plynov, asistencia pri audite

(2022) Trenčianske Stankovce

Vypracovanie prevádzkového poriadku a dopracovanie revíznych správ

(2022) Trenčianske Stankovce

Nový rozvod metánu

(2022) Trenčianske Stankovce

Zabezpečenie náhradných dielov

(2021) Trenčianske Stankovce

Zmapovanie aktuálneho stavu a správa VTZ

(2021) Trenčianske Stankovce

Úprava staníc metánu a propánu – projekčné, montážne a demontážne práce

(2020-2021) Trenčianske Stankovce

Vypracovanie realizačného projektu + realizácia

(2020) Trenčianske Stankovce

Dodávka a montáž nových zdrojových staníc technických plynov

Scroll to Top