Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o.

(2022) Trenčianske Stankovce

Zakreslenie stavu technológie za pomoci 3D skeneru

(2022) Trenčianske Stankovce

Odborné poradenstvo v oblasti VTZ PZ

(2022) Trenčianske Stankovce

Nový rozvod metánu

(2022) Trenčianske Stankovce

Zabezpečenie náhradných dielov tlakových staníc technických plynov

(2021) Trenčianske Stankovce

Úprava tlakových staníc metánu a propánu – projekčné, montážne a demontážne práce

(2020-2021) Trenčianske Stankovce

Rekonštrukcia potrubných rozvodov technických plynov a zmena prevádzkových parametrov – projekt + realizácia

(2020) Trenčianske Stankovce

Dodávka a montáž nových zdrojových staníc technických plynov

Scroll to Top