SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s. r. o.

Práce ktoré sme pre firmu vykonali:

(2011) HW a SW prostredie pre prenosy hodnôt technologických parametrov IPR 464 00 – Mochovce


(2010 – 2012) Výmena hornej úrovne riadiaceho a informačného systému pre vzduchotechniku a pomocné systémy 1. a 2. bloku IPR EMO 25 100 – Realizácia diela pre 1. blok – Mochovce


Scroll to Top