SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s. r. o.

(2023-trvá) Inovácia HW a SW zariadení systému PI – JE Mochovce


(2020-2021) IPR M19051 – Elektrokotol EMO – nový zdroj pre poskytovanie podporných služieb SRV a dodávku pary pre EMO 2.blok, simulátor – Mochovce, MO12


(2011) HW a SW prostredie pre prenosy hodnôt technologických parametrov IPR 464 00 – Mochovce


(2010 – 2012) Výmena hornej úrovne riadiaceho a informačného systému pre vzduchotechniku a pomocné systémy 1. a 2. bloku IPR EMO 25 100 – Realizácia diela pre 1. blok – Mochovce


Scroll to Top