Výmena vzdušníkov štartovacieho vzduchu pre ČEZ, a. s.

Realizácia projektu: november 2022 – október 2023

Na základe investície ČEZ, a. s., sme pre spoločnosť Královopolská stress analysis group, s. r. o., zastrešili komplexnú výrobu a náhradu existujúcich vzdušníkov štartovacieho vzduchu za nové. Súčasťou realizácie bola tlaková skúška dvanástich vzdušníkov v rámci sústavy, ich náter, legalizácia a návod na prevádzku.

„Klientovi sme zabezpečili komplexné služby v rámci výmeny vzdušníkov – od výroby až po potrebné skúšky a dokumentáciu.”

Rozsah našich činností:

  • Výroba 12 ks nových vzdušníkov štartovacieho vzduchu dieselgenerátora o objeme 2000 l
  • Tlaková skúška
  • Náter
  • Legalizácia
  • Plán kvality Plán kontrol a skúšok
  • Zvarová dokumentácia
  • Návod na obsluhu, prevádzku a údržbu

16

pracovníkov nasadených do realizácie projektu

20

ton použitého materiálu (oceľ, …)

12

zrealizovaných tlakových a funkčných skúšok

7200

strán sprievodnej technickej dokumentácie

Výsledok realizácie

Vymenené vzdušníky štartovacieho vzduchu zabezpečia požadovaný chod komplexnej sústavy bez komplikácií spôsobených únavou materiálu či konštrukčnými nedokonalosťami. Okrem výroby sme klientovi dodali komplexné preverenie funkčnosti v rámci potrebných noriem a taktiež požadované skúšky, dokumentáciu a podrobné inštrukcie ako prevádzkovať a udržiavať nové vzdušníky štartovacieho vzduchu v súlade s požiadavkami jadrových elektrární v Českej republike.

Scroll to Top