2008

Zavádzame systém integrovaného manažérstva. Zvyšujeme nároky na kvalitu vlastných služieb a na kvalitu služieb našich subdodávateľov.

Scroll to Top