Doosan Škoda Power s.r.o

(2023 – trvá) Monáž protihlukového krytu – JE Mochovce


(2021-2022) Výroba 2 ks stojanov – JE Mochovce


(2020-2021) Výmena systému TCS – zmeny v BIS, WEPAS – Mochovce, MO12


(2019) Úprava VTH potrubí pre turbíny TG31,32,41,42 AE Mochovce – Mochovce, EMO34


(2019) 19SL15 – Výkon montážnych prác na AE MO34 – Mochovce, EMO34


(2019) Montáž seizmických zarážok – Mochovce, EMO34


Scroll to Top