IT služby

„Myšlienky a nápady dostanú u nás reálnu podobu aplikácie, systému či programu. Samozrejme, vždy na mieru zákazníkovi.“
shutterstock_425122918

Služby v rámci informačných technológií zakončia celý proces našej práce na vašej zákazke. Myšlienka dostane ucelený rozmer aplikácie alebo systému, ktorý vypracujeme vo vlastnej réžii a podľa vašich požiadaviek. Skúsenosti s operačnými a s databázovými systémami sú samozrejmosťou, poradenstvo a hľadanie vhodných riešení tiež. Štandardne tieto služby poskytujeme aj samostatne.

 

Programátorské činnosti sú bodkou za vývojom a montážou objednanej technológie, sprevádzajú jej uvedenie do života a zároveň pomáhajú riadiť všetky jej funkčné procesy. Ako zákazník určite oceníte, že IT časť vášho projektu spracuje rovnaká firma, ktorá ho naplánovala, namontovala, overila a spustila. Nespornou výhodou je tiež šetrenie času a efektívnejšie riešenie úloh.

IT programátorské činnosti zahŕňajú

 

 • vizualizáciu a riadenie technologických procesov prostredníctvom aplikácie WinCCOA (Windows, Linux),
 • vývoj softvérových aplikácií na mieru (Windows, Linux),
 • webové aplikácie,
 • aplikácie v jazyku JAVA,
 • návrh a realizáciu databázových systémov ORACLE, MySQL (Windows, Linux),
 • inštaláciu a konfiguráciu pracovných staníc a serverov (Windows, Linux),
 • programovanie PLC automatov.

Zabezpečíme pre vás tiež

 

 • návrh firemných sietí, a to návrh LAN/WAN hardvérového zostavenia sietí, návrh logického členenia LAN/WAN sietí,
 • návrh a konfiguráciu serverov pre spoločnosti, návrh a realizáciu softvérových konfigurácií serverov, nasadenie doménovej správy, mail serverov, atď.,
 • správu informačných systémov,
 • dodávku hardvéru podľa požiadaviek zákazníka.