Ohrev kvapalného čpavku pre Duslo, a. s.

Realizácia projektu: január 2022 – trvá

Pre najväčší chemický podnik v rámci Slovenskej republiky sme zabezpečili inovácie vo výrobe a spracovaní čpavku, ktoré dokážu ušetriť energetické náklady v prevádzke. Vďaka EPC kontraktu tak klient získal komplexné služby od jeho počiatočnej fázy návrhu a inžinierstva cez obstarávanie materiálov a zariadení, až po realizáciu a finálne uvedenie do prevádzky.

Hlavným cieľom realizácie bolo zabezpečiť ohrev kvapalného čpavku pri využití tepla z cirkulačnej vody (CVO) odchádzajúcej zo skladu čpavku z kondenzátorov plynného čpavku 81-2101 a 81-2102 do cirkulačnej vodárne CV3 pri teplote cca 28°C (v zime pri teplote cca 25°C) prostredníctvom sekundárneho okruhu EG (etylénglykol). Teplo z CVO sa najprv prostredníctvom výmenníka E-2011 odovzdá do cirkulačného okruhu EG a odtiaľ sa pomocou nových ohrievačov E-2010A a E-2010B odvádza do kvapalného čpavku.

“Spoločnosti Duslo, a. s., sme efektívne pomohli znížiť energetické náklady na ohrev kvapalného čpavku.”

Rozsah našich činností:

  • Tvorba projektovej a realizačnej  dokumentácie
  • Dodávka a montáž strojnej technológie vrátane osadenia zariadení
  • Nátery
  • Izolácia
  • Tlakové a funkčné skúšky
  • Garančný test 
  • Kompletizácia sprievodnej technickej dokumentácie

32

pracovníkov nasadených do realizácie projektu

86

ton použitého materiálu (oceľ, …)

8

zrealizovaných tlakových a funkčných skúšok

843

strán sprievodnej technickej dokumentácie

Výsledok realizácie

Inovácie v oblasti ohrevu kvapalného čpavku, ktoré sme pre klienta zrealizovali, budú mať za následok menšie energetické náklady a teda efektívnejšie hospodárenie v rámci fungovania prevádzky. Vďaka EPC zmluve, základom ktorej je komplexná starostlivosť o projekt v rukách jedného dodávateľa, boli komunikácia, zabezpečenie a riadenie celého projektu omnoho jednoduchšie a adresnejšie. Podrobný inžiniering, obstarávanie všetkých potrebných zdrojov a materiálov v súlade so špecifikáciami a harmonogramom projektu či koordinácia realizačného procesu v súlade s potrebnými kvalitatívnymi normami a bezpečnostnými predpismi ušetrila klientovi čas aj náklady v rámci celého projektu.

Scroll to Top