VÚJE, a. s.

(2018 – trvá) Riadenie ťažkých havárií, dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny s úpravou vývodov pre zaplavenie hermetickej zóny pre 1. a 2. blok – Mochovce


(2008) Technická pomoc pri rekonštrukcii 2. bloku JE V1 pre funkčné technologické systémy ECS, FEUR, DG, E6K, ERN


(2003) Spolupráca pri spracovaní štúdie realizovateľnosti výmeny systému MADAM S – Mochovce


(2002 – 2003) Technická pomoc pri realizácii programu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2 – Jaslovské Bohunice


Čítať viac

Scroll to Top