VÚJE, a. s.

(2018 – trvá) Mochovce

Riadenie ťažkých havárií – dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny – časť – úprava vývodov pre zaplavenie hermetickej zóny pre 1. a 2. blok

(2021) Mochovce, MO12

Úpravy simulátora EMO12 – Zabezpečenie úprav v informačnom systéme BIS

(2020) Mochovce, EMO34

Meranie 8 potrubných dielov na 4. bloku pomocou OES analyzátora

(2018) Mochovce, MO12

Doplnenie signálov do BIS cez rozhranie SKR SAM

(2017) Mochovce, MO12

Implementácia signálov zo systémov merania množstva kondenzátu do systému BIS 1,2

(2008) Jaslovské Bohunice

Technická pomoc pri rekonštrukcii 2. bloku JE V1 pre funkčné technologické systémy ECS, FEUR, DG, E6K, ERN

(2003) Mochovce

Spolupráca pri spracovaní štúdie realizovateľnosti výmeny systému MADAM S

(2002 – 2003) Jaslovské Bohunice

Technická pomoc pri realizácii programu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2 (dokumentácia elektro)

(2001 – 2002) Mochovce

Pohavarijný a monitorovací systém (PAMS) na 1. a 2. bloku – spolupráca pri doplnení systému

(2001) Mochovce

Technická pomoc pri oprave budenia a ochrán dieselgenerátorov na 1. a 2. bloku

(1998 – 1999) Jaslovské Bohunice

Technická pomoc pri rekonštrukcii 1. a 2. bloku JE V-1 počas GO 1999, 2000 (práce, dokumentácia)

(1998) Mochovce

Technická pomoc pri energetickom spúšťaní 1. bloku

Scroll to Top